Çağrı Merkezi / 0262 644 05 06

Bize Yazın / info@eryasosyalhizmetler.com

Gebze Haşere İlaçlama

Anasayfa / Blog / Gebze Haşere İlaçlama
Sevdiklerinizle Paylaşın

Gebze Haşere İlaçlama


1.Haşere-Doğu hamam böceği ilaçlama (Blatta orientalis L.)

2.Haşere-Amerikan hamam böceği ilaçlama (Periplaneta (Blatta) americana L.) (KAHVERENGİ RENKTE)

3.Haşere-Avustralya-Asya hamam böceği ilaçlama (Periplaneta (Blatta) australasia F.)

4.Haşere-Alman hamam böceği ilaçlama (Blatella (Blatta) germanica L.)(SARI RENKTE)

5.Haşere-Afrika hamam böceği ilaçlama (Supella longipalpa F.)

6.Haşere-Gümüş böceği ilaçlama (Lepisma saccharina L.)

7.Haşere-Ateş böceği ilaçlama (Thermobia domestica)

8.Haşere-Ev cırtlağı böceği ilaçlama (Acheta domesticus L.)

9.Haşere-Tahta kurusu böceği ilaçlama (Cimex lectularius)

10.Haşere-Tahta kurdu böceği ilaçlama (Anobium punctatum)

11.Haşere-Pire böceği ilaçlama (Sıphonaptera takımı)

12.Haşere-Kasık biti böceği ilaçlama (Pthirus pubis)

13.Haşere-Baş biti böceği ilaçlama (Pediculus humanus capitus)

14.Haşere-Vücut biti böceği ilaçlama (Pediculus humanus humanus)

15.Haşere-Akar böceği ilaçlama (Acarı)

16.Haşere-Örümcek böceği ilaçlama (Arachnida sınıfı)

17.Haşere-Akrep böceği ilaçlama (Scorpionida takımı)

18.Haşere-Çıyan böceği ilaçlama (Chilopoda sınıfı)

19.Haşere-Kırkayak böceği ilaçlama (Diplopoda sınıfı)

20.Haşere-Kene böceği ilaçlama (İxodidae familyası)

21.Haşere-Siyah Sinek böceği ilaçlama (Simuliidae familyası)

22.Haşere-Sokucu Tatarcık böceği ilaçlama (Ceratopogonidae familyası)

23.Haşere-Sivrisinek böceği ilaçlama (Culıcıdae familyası)

24.Haşere-Karasinek böceği ilaçlama (Musca domestica)

25.Haşere-Değirmen Güvesi böceği ilaçlama (Anagasta kuehniellea)

26.Haşere-Tütün Güvesi böceği ilaçlama (Ephestia elutella)

 

27.Haşere-Kuru Meyve Güvesi böceği ilaçlama (Plodia interpunctella)

28.Haşere-Patates Güvesi böceği ilaçlama (Phthorimaea operculella)

29.Haşere-Elbise Güvesi böceği ilaçlama (Tineola biselliella)

30.Haşere-Karınca böceği ilaçlama

31.Haşere-Kulağakaçan böceği ilaçalama (Dermaptera takımı)

32.Haşere-Salyangoz böceği ilaçlama (Gastropoda sınıfı)

33.Haşere-Tesbih böceği

34.Haşere-Müze böceği ilaçlama (Liposcelis divinatorius)

 

35.Haşere-Buğday biti böceği ilaçlama (Sitophilus granarius)

36.Haşere-Pirinç biti böceği ilaçlama (Sitophilus oryzae)

37.Haşere-Ekin kambur böceği ilaçlama (Rhyzopertha dominica)

38.Haşere-Kırma biti böceği ilaçlama (Tribolium confusum)

39.Haşere-Un biti böceği ilaçlama (Tribolium castaneum)

40.Haşere-Ekin kara böceği ilaçlama (Tenebroides mauritanicus)

41.Haşere-Kapra böceği ilaçlama (Trogoderma granarium)

42.Haşere-Testereli böcek ilaçlama (Oryzaephilus surinamensis)

43.Haşere-Deri böceği ilaçlama (Dermestes lardarius)

44.Haşere-Ekşilik böceği ilaçlama (Carpophilus hemipterus)

45.Haşere-Bezelye tohum böceği ilaçlama (Bruchus pisorum)

46.Haşere-Börülce tohum böceği ilaçlama (Collosobruchus maculatus)

47.Haşere-Fasülye tohum böceği ilaçlama (Acanthoscelides obtectus)

48.Haşere-Tatlıkurt böceği ilaçlama (Lasioderma serricorne)

Gebze Haşere kontrolünde etkili sonuç için GEBZE HAŞERE İLAÇLAMA


 


1.Haşere-Blatta orientalis L. (Doğu hamam böceği ilaçlama)


Ergin boyu 18-30 mm, erkek koyu kırmızımtırak kahverengi, dişi koyu kahverengi veya siyaha yakın renktedir.Erkekte ön kanat kısa, abdomen sonuna ulaşmaz.Dişide ön ve arka kanat çok küçük veya dumura uğramıştır.Dişiler çiftleştikten sonra yumurta paketini abdomen sonunda birkaç gün, en fazla 1 hafta kadar taşıdıktan sonra bir yere bırakır.Bir pakette muntazam iki sıra halinda en fazla 16 adet yumurta bulunur.Bir dişi hayatı boyunca 6-10 adet yumurta paketi bırakır.Yumurtalar 2-3 ay sonra açılır.30 derece de ise 5-6 haftada açılır.Çıkan nimfler çevrede beslenerek sıcaklık, nem ve besin durumuna göre 5-12 ay, bazen 2 yılda ergin olurlar.Bu arada 6-12 gömlek değiştirirler.Ergin 2-7 ay yaşarlar.Gündüzleri çevredeki duvar, beton, tahta vb. yapılardaki çatlak ve oyuklarda gizlenir, gece ortaya çıkar ve çevreye yayılarak gıda ve su ihtiyacını giderirler.Özellikle nemli, sıcak ve gıdanın bulunduğu yerlerde populasyonu hızla yükselir.Ülkemizin hemen her yerinde görülebilirse de en fazla orta, batı, güney ve marmara bölgelerindeki büyük şehirlerde rastlanmaktadır.Ev, restaurant, pastane, fırın, cafe  ve gıda maddesi bulunan (fabrika, otel, hastahane, okul, kreş yemekhaneleri ve ortak kullanım alanları) tüm diğer yerlerde bulunabilir.Gıda maddeleri ve bunların artıkları, kağıt ve cilt bezi vb. şeyleri yerler.Beslendikleri ve üzerinde gezindikleri yiyeceklerde pis bir koku bıraktığı gibi, pisliklerini de dökerek tiksindirici bir manzara oluştururlar.Ayrıca lağım vb. pis yerlerde gezindiklerinden tüberküloz, kolera dizanteri, koli ve tifo gibi tehlikeli ve bulaşıcı hastalıkların mikroplarının gıda maddelerine oradan da insanlara geçmesine neden olurlar.


2.Haşere-Periplaneta (Blatta) americana L.  (Amerikan hamam böceği ilaçlama)


Ergin kırmızımsı kahverenginde, boyu 25-37 mm, erkek ve dişilerde kanatlar uzun, abdomeni kapatır.Pronotum kenarları ince ve açık rankte, zor fark edilen bir bant ile çevrilidir.Ön kanatları kaide kısmında (bazalında) açık renkli çizik yoktur. Dişiler çiftleştikten sonra yumurta paketlerini uygun yerlere bırakırlar.Paketleri abdomen sonunda taşımazlar.Ancak uygun olmayan şartlarda birkaç gün taşıdıkları olur.Bıraktıkları paketi ağız salgısıyla uygun bir yüzeye yapıştırdıktan sonra üzerine küçük çöp ve kırıntılarla kapatarak gizlerler.Bir pakette muntazam dizilmiş 16 (14-24) adet yumurta bulunur. Nimfler genellikle 6-12 hafta sonra, sıcak yerlerde ise 3-4 hafta sonra yumurtadan çıkarlar.Yeni çıkan nimfler 4-5 mm boyda ve beyazımsı renkte olup, zamanla renk esmere dönüşür.Ergin oluncaya kadar geçen süre; sıcaklık ve gıdanın uygun olduğu yerlerde 4-5 ay sürer.Genellikle bu süre 1 yıl, uygun olmayan yerlerde ise 2-3 yıla kadar uzayabilir.Nimf döneminde ortam şartlarına bağlı olarak 6-18 gömlek değiştirirler.Ergin olan dişiler 1-3 hafta sonra ilk yumurta paketini bırakırlar.Bir dişi 30-90 adet paket bırakır.Çoğunlukla bu sayı 60 dan azdır.Erginler 1-2 yıl kadar yaşarlar.Kanatları tam gelişmiş ve iyi uçma yeteneğine sahip olduğundan çevreye rahatlıkla yayılabilirler.Ülkemizde özellikle batı, orta, güney ve marmara bölgelerindeki büyük şehirlerde yaygındır.Beslendiği materyaller zararı ve ekolojisi Blatta orientalis 'te olduğu gibidir.


3.Haşere-Periplaneta (Blatta) australasia F. (Avustralya-Asya hamam böceği ilaçlama)


Ergin kırmızımsı kahverenkten koyu kahverengine kadar değişen renklerdedir.Boyu 21-34; ön ve arka kanatlar iyi gelişmiştir.Pronotum koyu kahverenkte, kenarları belirgin olarak açık sarı bir bant ile çevrilidir.Ön kanatların dip kısmında açık sarı bir çizgi bulunur.Biyolojisi ve davranışları P. americana 'ya benzer.Ancak bu türün dişilerinin verdiği yumurta paketi sayısı 20-30 arasında değişir.Bir pakette en fazla 28 adet yumurta bulunur.Oda sıcaklığında nimf dönemi 1 yıl kadar sürer.Erginler 4-6 ay yaşar.Ülkemizde bu türün yalnız Ankara'da görüldüğü bildirilmektedir.Zararı ve beslendikleri materyaller diğer hamamböceği türlerinde olduğu gibidir.


4.Haşere-Blattella (Blatta germanica L. (Alman hamam böceği ilaçlama)-(Kalorifer böceği ilaçlama)


Ergin; sarımsı kahverenkte, boyu 8.5-13 mm'dir.Pronotum üzerinde açık kahverenkte uzunlamasına kalın iki bant bulunur.Kanatlar tam gelişmiştir.Dişilerin boyu erkeklerden kısadır.Dişi böcek, yumurtalar açılıncaya kadar 3-4 hafta süreyle yumurta paketini abdomen sonunda taşır.Bir pakette 30-45 yumurta bulunur.Yumurtalar 25 derece de 1 ayda, 31 derece de ise 16 günde açılır.Nimf dönemi 3.5 ayda tamamlanır.Bir dişi toplam 4-12 yumurta paketi yapar.Erginler şartlara gör 3-8 ay kadar yaşarlar.Büyük şehirlerimizde oldukça yaygın olan bir türdür.Dğier hamam böcekleri gibi; ev, pastane, fırın, lokanta vb. yerlerde bulunur.Zararı diğer türlerde olduğu gibidir.


5.Haşere-Supella longipalpa F. (Afrika hamam böceği ilaçlama)


Ergin; sarımsı kahverengi, esmer pembe, bazen koyu kahverengindedirler.Vücut boyu 9.5-10.5 mm'dir.Ön kanatların dip kısmında ve ortasında açık renkte enine birer bant bulunur.Dişide; kanatlar kısa, abdomen sonuna ulaşmaz.Erkekte ise; kanatlar uzundur ve abdomeni kapatır, ön kanatın ucu açık sarıdır.Dişi böcek yumurta paketini 1-2 gün taşıdıktan sonra uygun bir yere birakır.Bir pakette genellikle 18 yumurta bulunur.Bir dişi toplam 4-13 paket bırakır.Çıkan nimfler 3-6 ay sonra ergin olur.Erginler 4-10 ay yaşarlar.Ülkemizde varlığı ilk defa İzmir'de 1974 de tespit edilmiştir.İzmir'in bütün semtlerinde yaygındır, İstanbul'da görülmüştür.Beslendikleri materyaller ve zararları diğer hamam böceklerinde olduğu gibidir.Diğer türlerden farklı olarak bu türün ergin ve nimfleri son derece hızlı hareket eder, erkekleri sıçrayarak kendini yere atar veya uçar.Nimflerin aynı yaşda olanlarının 5-10'lu gruplar halinde bulunması da bu türe özel bir davranış karakteridir.


6.Haşere-Lepisma saccharina L. (Gümüş böceği ilaçlama)


Erginin dorsal kısmı gümüşi renkte parlak pulcuklarla kaplı, ventrali ise açık sarıdır.Vücut boyu 7-10 mm'dir.Gençleri ergine benzer, ancak yumurtadan yeni çıkmış yavrular beyaz renktedir.Gümüş böceği nemli ve sıcak loş yerleri sever, gündüzleri gizlenir, geceleri ortaya çıkar.Dişi böcek yumurtalarını 1, 2 veya 3'erli gruplar halinde gıda ortamına birakır.Bir dişi 100 kadar yumurta bırakır.Yumurtadan çıkan nimfler 3 gömlek değiştirerek ergin olur.Normal şartlarda hayat devresi 1 yılda tamamlanır.Erginler 2-3 yıl kadar yaşarlar.


7.Haşere-Thermobia domestica (Ateş böceği ilaçlama)


Görünüşü L. saccharina'ya benzer.Ancak, bu türün erginlerinde anten vücut boyunu geçer, sırt kısmında koyu lekeler bulunur ve vücut biraz daha iridir.Sıcak, kuru ve karanlık yerleri severler.Bir dişi 50 civarında yumurta bırakır.Bunlar; barındıkları yerde bulunan duvar ve zemindeki çatlak, oyuk vb. yerlere bırakılır.Yumurtalar 1-2 döneme gelirler.Genellikle hayat devresi 11-12 hafta sürmektedir.Ateş böceğine, un fabrikası ve depoları ile fırınlarda sık rastlanır.Nişastalı maddelerde de beslenir.


8.Haşere-Acheta domesticus L. (Ev cırtlağı böceği ilaçlama)


Ergin 16-20 mm boyunda, açık yeşilimsi griden grimsi kahverengine kadar değişen renklerdedir.Pronotum ve vücut üzerinde koyu kahverengi lekeler bulunur.Ön kanat abdomen sonuna kadar uzanır.Ovipozitor 9-14 mm boyundadır.Depo içinde şartlar uygun olduğu takdirde bütün yıl aktif olduğu halde dışarıda kışı yumurta döneminde geçirir.Dişi böcek yumurtalarını kapalı yerlerde; duvarların çatlak, delik vb. yerlerine, açık alanlarda ise: yumuşak toprakların içine tek tek veya küçük kümeler halinde bırakır.Bir dişi 1000 kadar yumurta bırakır.Uygun şartlarda bunlar 7-13 günde açılır.Toplam nimf süresi 2.5-8 ay sürer.Erginler birkaç ay yaşarlar.Ergin ve nimfleri; hayvansal ve bitkisel gıdalar ve bunların döküntüleri ile beslenirler.Sıcak bölgelerde tarladaki bitkilerle de beslenirler.Ilık ve serin yerlerde daha çok ev, dükkan, pastane, lokanta ve fırınlarda bulunur.Seyrek rastlanan, zararı önemsiz bir zararlıdır.


9.Haşere-Cimex lectularius (Tahta kurusu böceği ilaçlama)


Olgun Cimex lectularius kırmızı kahverengindedir, nymph'leri ise sarı beyaz renktedir.Tahtakuruları insanlığın vaaroluşundan bu yana insanlarla birlikte yaşamaktadırlar.Tahtakurusunun nocturnal bir davranışı vardır.Gündüzleri çatlak ve yarıklarda bulunur. Genellikle de yatak ve karyolalarda ve çevresinde bulunurlar.Tahtakuruları gregarious'dur, büyük bir çoğunlukla uygun alan yarık, yatakların bulunduğu duvar kenarlarında siyah pisliklerin etrafında yumurtalarını toplu halde bulmak mümkündür.Bir dişi 10-50 arasında yumurtayı bir yumurta kümesi halinde toplam olarak 200-500 yumurta bırakır.Bunlar sarımsı kümeler halindedir.Yumurtalar nispeten geniş sarı-beyaz renklerdedir.Yeni konulan yumurtalarda nymph'ler 4-21 (ortalama 10) günde kuluçka dönemini tamamlayarak çıkarlar.Laboratuvar şartlarında yumurtadan olgun hale gelinceye kadar 37-128 gün arasında bir zaman gerekmektedir.Tabiatıyla bu durum laboratuvar şartlarında ortaya çıktığı için tabii şartlarda da durumun aynı olacağını söylemek mümkün değildir.Bütün dönemlerde açlığa fazlaca tahammül edebilmekle birlikte son gelişme dönemlerinde 80-140 gün açlığa dayanabilmektedir.Bu da hayat devresinin uzunluğuna etki etmektedir.Tahtakuruları yüksek sıcaklığa karşı çok hassastırlar, C. lectularius 40-45 derece de ölmektedir.Eğer rutubet oranı çok yüksek olduğu takdirde 36-37 derece de ölüm meydana gelebilir.Sıcaklığın 13-15 derece ye düşmesi ile faaliyetleri durmaktadır.Sobalı evlerde yılda tam bir generasyon tamamlar, generasyonun geriye kalan kısmı ise gelecek yıla kalmaktadır.Tahtakuruları 5 gömlek değişmektedirler, yalnız Haematosiphon inodorus 4 gömlek değiştirir.Son gömlekle birlikte ped şeklindeki kanat ortaya çıkar.Her gömlek değiştirmede erginler her yumurta koymadan, önce bir sefer beslenmek durumundadır.Her gömlek değiştirme arasında 8 günlük süre vardır.Tahtakuruları yumurta, nymph veya erginleri ile bulaşabilmektedir.Döllenmiş bir dişi bir kaç ay içinde çok iyi gelişmiş koloni odaklarını meydana getirebilir.Bu zararlının yayılmasına engel olmak için en iyi yol temizliğe dikkat ederek, evlerin bulaşmamasını temin etmektir.İnsanların belirli şekilde taşınma ve toplanmaları gibi hususlar tahtakurularının yayılmasında önemli rol oynamaktadır.Bu bakımdan bir yerleşme yerinden diğerine, olan tahtakurularının göç etmesi, su borularının yarıkları duvar çatlakları ile olmaktadır.Evlerin boşaltılması ile onların gıda kaynakları ortadan kaldırılmaktadır.Tahtakuruları aynı zamanda elbise, seyahat çantaları ve çamaşırhaneler, ikinci el mobilyalarla kolaylıkla yayılabilir.Kalabalık yerlerde yaşayan insanlarda elbiseler ile de yayılabilir.Tahtakurusunun sokmasından dolayı bazı insanlarda şişmeler ve tahriş olmalar ortaya çıkabildiği gibi diğer bazılarında ise herhangi bir etki görülmez.Bazı insanların uykuları tahtakurularının beslenmesinden dolayı bölünebilir.Devamlı beslenme durumunda ise bu insanlarda hemoglobin sayısı azalabilir.Sokma bakımından Hemiptera türleri ağız yapısı ile sokup-emme işlemi yapılmaktadır.Bu esnada kısmen zehirli bir madde salgılaması sebebi ile çok az acı vermektedir.İnsanların göstereceği reaksiyona göre şişme, irritasyon ortaya çıkar.Tahtakuruları 3-10 dakika beslenerek doyarlar.Tahtakuruları yumurtadan olgun hale gelinceye kadar 4 veya 5 defa değişik veya aynı konukçularla beslenmek mecburiyetindedir.Ayrıca yumurta koyması bakımından dişilerinin her yumurta koymadan önce beslenmesi gerekmektedir.Bu sebeble bu böcekler önemli derecede hastalık organizmalarını nakleden vektörler grubu içinde yer almaktadır.Zira 1. obligat olarak haematophagus türlerdir, 2. olgun ve gelişme dönemlerinde tekrar tekrar beslenme durumundadır, 3. otel ve bunun gibi yerlerde değişik insanlarla beslenmektedir, 4. laboratuvar şartlarında değişik patojenleri nakletmektedirler.Ayrıca, beslenme zamanındaki besin artıkları da kontaminasyon için kaynak oluşturmaktadır.Birçok araştırıcı bu konu ile çalışmaktadır ve çoğundan negatif sonuç almışlardır.Buna rağmen, hepatitis, oriental ağrılara neden olan hastalık, chagas hastalığı ve bazı hastalıkları nakletmektedir.Daha çok bu zararlı evlerde bulunan ve insanları sokarak onlarda zarar yapan böceklerdendir.


10.Haşere-Anobium punctatum (Tahta kurdu böceği ilaçlama)


Zararlı bir kın kanatlı böcek türüdür.Çoğunlukla serin rutubetli iklim şartlarında görülen, her türlü ağaç malzemeye (mobilya, merdiven, sanat eserler, çatı, direk) arız olan böcekler olup verdikleri zararları çok sonra farkedilen böceklerdir.Erginler koyu kırmızımsı ile siyahımsı kahverengidir.Vücudun vental kısımları ile bacaklar kirli sarı renkli, ince ve kısa kıllarla örtülüdür.Pronotum'un kaidesi elytra'dan biraz daha geniş olup, disk üzeri küçük tüberküllerle kaplıdır.Erginlerin vücut uzunluğu silindirik yapıda olup, prothorax koyu bir şekilde baştan itibaren sarımsı tüylerle örtülüdür.Larvalar 7 mm boyunda sarımsı beyaz renkte, vücut ''C'' şeklinde, başları sarımsı kahve renkte, çeneleri koyudur.Larva yolları başlangıçta aynıdır, daha sonra birleşip tüm odunu istile ederek odunun yapısını bozarlar.Larvanın thorax segmentleri geniş ve abdominal kısmı şişkindir.Thorax segmentlerinin her biri kıvrımlara ayrılmıştır.Bacakları kısa ama iyi gelişmiştir.Abdominal kısmın ilk sekiz segmenti thoraxta olduğu gibi kıvrımlara ayrılmıştır.Thorax ve abdomenin ilk 7 segmenti küçük dik kıllarla örtülüdür.Erginler genelde geç ilkbahar ve erken yazda ortaya çıkarlar.Dişiler çiftleştikden sonra yumurtalarını odunların çatlak ve yarıkları, pürüzlü yüzeyler ve kendilerinin çıkış delikleri içine bırakırlar.Yumurtadan çıkan larvalar kısa bir süre etrafda dolaşıp uygun bir yer bulunca odunun içine girerler.Larvalar burada 4-5 hafta yiyim yaparlar.Ergin dişiler tarafından yumurtanın üzerine konulan bir madde sayesinde odun dokusunda ayrışmalar meydana gelir, odunun hücre duvarları bozulur ve odunda parçalanmalar görülür.Rutubetli ve kısmen çürümüş odunlar daha çok saldırıya uğramaktadır.Larvaların gelişmesi için %70 nem ve %22-23.5 derece deki sıcaklık optimumdur.İyi gelişebilmeleri için uygun nem ve sıcaklığın yanında besin de önemlidir.Fakat yetişkinlerin ortaya çıkabilmesi için 2 yıldan daha fazla zamana gerek vardır.Larvalar tamamen geliştikden sonra odunun içine doğru düzgün delikler açarak ilerlerler.Bu deliklerin içi toz ile doludur ve pupa dönemi burada olur.Pupa dönemi genelde 4-8 hafta sürer.Erginler karakteristik daire şeklindeki deliklerden dışarı çıkarlar.Bu delikler odunun istilasını gösterir.Erginler 4 hafta yaşarlar ve beslenmezler.Dişilerin her biri laboratuvardaki denemelerde 100'e yakın yumurta döl verdiği de bilinmektedir.Larvaların esas gıda maddesi selülozdur.Gelişmeleri için az miktarda proteine ihtiyaçları vardır.Odun rutubeti istekleri %30'dur.Hava bağıl neminin azalmasıyla mobilya böceğinin gelişmesi hızlanmakta ve tahribat süresi uzamaktadır.Nispi rutubet %55-60'ın, odun rutubeti %10-12'nin altında olduğunda larvaların gelişmesi sona ermektedir.Bu nedenle bu böceğe rutubetli mahzen, kiler ve müzelerde yani, orta dereceli sıcaklıklarda ve rutubetli yerlerde rastlamak mümkündür.Uzun süreli sıcak periyotlarda, merkezi ısıtma sistemi olan yerlerde tahta kurdunun zararı görülmemektedir.Daha çok ılıman iklim bölgelerinde görülürler.Esas konukçuları olan yapraklı ağaçların kabuk altındaki yumuşak odun dokularında, iğne yapraklı ağaçların da diri odununda galeriler açar.Böcekler ağaçların kurumuş dallarına veya onlardan yapılan mobilya ve diğer tahta eşyalara, binaların çatılarında kullanılan direk ve diğer tahta aksama saldırır.Döşeme tahtaların çökmesine sebep olacak kadar tahribatları ciddi ve önemlidir.Eski malzeme taze halindekinden daha yavaş tahrip edilmektedir.Ancak ağaç malzemenin eskiliği, tahta kurdunun zararını engelleyememekte, çok eski malzemeye de arız olmaktadırlar.Odunların, bulaşmadan uzun süre sonra, iç kısımlarının boşaldığı ve yalnızca kabuk kısımlarının kaldığı görülür.Böceklerin meydana getirdiği deliklerin içleri toz halindeki talaşlarla dolar.Rutubetli ve kısmen çürümüş odunlar daha çok saldırıya uğrar.Kütüphanelerde kitaplara da zarar verir.Kitap biti denmesinin sebebi budur.


11.Haşere-Sıphonaptera takımı (Pire böceği ilaçlama)


Pireler geçici olarak abligat parazittirler.Olgun dönemde kan emici olarak bir konukçu üzerinde, larva döneminde ise konukçu üzerinde bulunmazlar.Yumurtalar nisbeten parlak beyaz, her iki tarafı da yuvarlak olarak bulunur.Genellikle az sayıda 3-18 arasındaki gruplar halinde bırakılırlar.Bir Pulex irritans'ın 196 günlük ömür süresince 448 veya daha fazla yumurta koyduğu bildirilmektedir.Yumurtalar genellikle konukçunun tüyleri arasına konulmakla birlikte, yumurtalar tüylere yapıştırılmamış olarak bırakılırlar.Yumurtalar çoğunlukla konukçunun yuvasındaki döküntüler arasında görülür ve yumurtadan çıkan larvalar bu organik maddelerde beslenirler.Kedi ve köpeklerin uyudukları materyaller arasında fazla miktarda yumurta bulunmuştur.Herhangi bir ısı ve rutubet derecesinde pirelerde yumurtaların ovary'lerde gelişimi devam eder.Bununla birlikte yumurtaların üretimi ile konukçunun özel bazı durumları arasında bir ilgi bulunmaktadır.Isı 18-27 derece %70 rutubet derecesinde en uygun yumurta koyma durumu ortaya çıkmaktadır.Memelilerin normal ısı dereceleri olan 35-38 derece gibi ısı derecelerinde yumurtaların gelişmesi olmaz, bu durumda yumurtalar açılmaz.Düşük ısı dereceleri de yumurtaların gelişmesini geciktirir.Yumurtaların kuluçka süresi 2-21 gün arasında değişir.Gerek olgun ve gerekse gelişme dönemlerinde pireler rutubete karşı çok hassastırlar ve yüksek rutubet derecesini isterler.Ayrıca gelişmeleri için orta derecede ısıya ihtiyaçları vardır.Pire larvaları stigmalarını kapatma mekanizmalarına sahip değildir.Bu itibarla fazla su kaybetmeğe karşı dayanamazlar ve bu sebepten yüksek rutubete ihtiyaçları vardır.Bu nedenle protein bakımından yüksek ve yüksek rutubet ile mutedil iklim bölgeleri pireler için uygun iklim bölgeleri olmaktadır.Pire embriyosunun baş kısmında keskin bir kılçık bulunur ve bundan yararlanarak yumurtayı delerek terkeder. Larva aktif silindir şeklinde 15 segmentli sarı-beyaz renkte ve segmentlerde kılları ihtiva eden bir yapıdadır.Ağız yapıları çiğneyici ısırıcı tiptendir.Larvaların gıdası çok değişik organik maddelerden meydana gelir ve konukçu yuvasının çevresindeki maddeler bunu meydana getirmektedir.Normal ve uygun şartlarda larva gelişmesini 9-15 günde tamamlar.Bu şartlar uygun olmadığı takdirde bu süre 200 güne kadar çıkabilir.Ağıl ve ahırlarda yaşayan pireler açlığa çok uzun süre tahammül edebilirler.Konukçunun tekrar dönmesine kadar canlı kalabilirler.Pulex irritans 7-10 derece de 125 gün açlığa tahammül edebilir.Bu Nosopsyllus fasciatus için 95 gün, Xenopsylla cheopis için 30 gün, Ctenocephalides canis için 58 gün ve Ceratophyllus gallinae için 127 gündür.Pulex irritans 513 gün veya daha uzun süre yaşayabilir.Maximum olarak 376-966 gün arasında yaşam süreleri değişmektedir.Pulex irritans sadece insanlarda parazit değildir, domuz, köpek, kedi, keçi evlerde yaşayan fareler ve yabani hayvanlar, kokarca, çakal ve porsuk konukçuları arasındadır.Pireler böcekler alemi içinde kendine has özellikleriyle diğer böceklerle karıştırılamayacak kenine özel yapı gösterirler.Olgun pireler lateral olarak basık, kanatsız ve genellikle 1.5-4 mm uzunluğundadır.Kanatsız olma durumu obligat parazit olmadan kaynaklanan ikinci derecedeki adaptasyonun ortaya koyduğu bir durumdur.Pleuaral kemeli lastik şeklindeki esnek protein yapısı uçma yerine bacaklarda sıçrama gücünü meydana getirecek şekilde adapte olmuştur.Posteriordaki üçüncü çift bacaklar göze çarpacak şekilde sıçramaya elverişli olarak değişmiştir.Bununla beraber kuş ve tarla sincaplarının yuvalarında yaşayan bazı pire türlerinin yürüme özelliği vardır.Genel olarak erkek pireler dişilerden küçüktürler.Baş özel bir kapsül şeklinde ortaya çıkar ve pronotuma bağlanış bakımından hareketleri çok az olarak bulunur.Başın yan kısımlarında küçük topuz şeklinde segmentli antenleri bulunur, antanleri yanında ise belirsiz olarak gözler bulunur.Bazı türlerde göz bulunmayabilir.Oral veya genel tarak veya genal otenidium oldukça fazla kıllar ihtiva eder.Ağzın çevresinde bulunan bu kıllar özellikle sınıflandırmada kullanılır.Ağız yapısı daha önce üzerinde durulduğu üzere sokucu emici tiptedir.Bugün bilinen 2000 kadar pire türü ve alt türü vardır.


12.Haşere-Pthirus pubis (Kasık biti böceği ilaçlama)


Pthirus pubis yengeç şeklindeki görünüşü ile kolaylıkla tanınabilir.Uzunluğu 1.5-2 mm, grimsi-beyaz renkte, aşağı yukarı eni boyuna eşittir.Orta ve arka bacakları baş ve vücut bitine oranla çok gelişmiş olarak bulunur.Genellikle kasık bölgelerinde bulunur, fakat koltuk altlarında da bulunabilir.Çok nadir olarak sakal, bıyık ve kaşlarda da bulunabilir.Çok hareketli değildir, bir gün boyunca ağız parçalarını deriye sokarak orada kalabilir.Devamlı olarak sindirm artıklarını dışarıya çıkarırlar ve bu artıklar böceğin çevresinde fazlaca bulunur.Dişiler yumurtalarını zararlı oldukları bölgelerdeki kalın kıllara bırakır.Bir dişi tarafından konulan yumurta sayısı 30 dan fazla değildir.Hayat devri normal koşullarda bir aydan fazla değildir.Pthiriasis olarak bilinen hastalık Pthirus pubis'in olgun insanlarda karakteristik olarak ortaya çıkar, buluğ çağının  altındaki çocuklarda pek fazla görülmemektedir.Cinsel bir hastalık olup daha çok bu yolla yayılmaktadır.Bu bit doğrudan temas veya müşterek olarak kullanılan eşyalardan bulaşmaktadır.Bu parazit yayılması çok yavaştır.Nadiren köpeklerde de zararlı olduğu bildirilmektedir.


13.Haşere-Pediculus humanus capitus (Baş biti böceği ilaçlama)


Baş biti gri renkte, konukçunun kıllarına benzer renktedir.Erkek 2 mm ve dişi 3 mm uzunluğundadır.Bu form baş, kulak ve boyun kısmında ortaya çıkar, fakat yoğun enfeksiyonlarda vücudun kıllı diğer kısımlarına bulaştırabilir, ağır enfeksiyonlarda, kıllar ve saçlar keçe gibi olur, bu şekilde yapı, yumurtalar, parazitin kendisi ve bitin sokması sonucunda ortaya çıkan püskül şeklindeki oluşuklardan meydana gelir.Bu kısımda saprofit bazı mantarlar da çoğalabilir ve bu kısım başın üzerinde bir kapak gibi yapı meydana getirir.Bir dişi 50 ile 150 arasında yumurta bırakabilir.Yumurtalar kıllara yapıştırılır ve bu yumurtalar 5-10 gün arasında açılırlar.Gelişme çok çabuk olarak ortaya çıkar, 3 hafta içinde 3 gömlek değiştirerek yumurtadan yumurtaya kadar olan hayat devrini tamamlamaktadır.Bitler fiziksel temas dökülen veya kopan kıl ve buna benzeyen şekille de kolaylıkla yayılabilir.Temizlik şartlarının iyi olduğu şartlarda özellikle okullarda bile hafif derecede de olsa yayılabilir.Bunun aksine kötü temizlik şartlarında ise kitle halinde enfeksiyonlarına rastlanabilmektedir.Gerek P. pubis gerek P. humanus capitus, rickettsiae tipi typhus, spirochete tipi bir ateşli hastalığı yaymaktadırlar.Her iki parazit bu hastalıkları yayma bakımından farklılıklar gösterirler, baş biti typhus'u yayma bakımından daha yüksek potansiyele sahiptir.


14.Haşere-Pediculus humanus humanus (Vücut biti böceği ilaçlama)


Pediculus humanus humanus, Vücut biti elbiselerin özellikle iç çamaşırlarının vücuda temas ettiği, koltuk altları, boyun ve omuz kısımlarında bulunur.Beslenme sırasında vücut kısmı iç çamaşırda ve ağız kısmı konukçuda olmak üzere bulunur.Bu kısım parazit böcek için konukçunun yarattığı çok iyi bir ortam olarak ortaya çıkar.Ağır enfeksionlarda çamaşırlar tamamen çıkarılsa bile, bit vücutta kalabilir.Yumurtalar daha çok çamaşırların dikiş kısımlarına bırakılır.Nadiren vücudun kalın kıllarına da bırakılabilmektedir.Olgun bir dişi bit ömrü boyunca 275-300 kadar yumurta bırakmaktadır.Fakat bu rakamın 50-150 arasında olmasının daha doğru olacağı kaydedilmektedir.Vücuda yakın bir yere bırakılan yumurtaların kuluçka dönemi 5 ile 7 gün arasında değişmektedir.Eğer ısı düşük olursa bu zaman daha da uzamaktadır.Yumurta 38 derecenin üstünde veya 23 derecenin altında açılmamaktadır.Yumurtadan çıkan genç nymph'ler öncelikle beslenirler ve gelişmeleri devam ettiği müddet içinde konukçu istirahat halinde olduğu sürece gece ve gündüz beslenmeye devam ederler.Ovipozisyondan 16-18 gün sonra ve üç gömlerk değiştirerek olgun hale gelirler.Olgun bitler olgun hale geldikleri gün veya 2 gün sonra yumurta koymaya başlarlar.Yumurtadan yumurtaya kadar geçen hayat dönemlerini 3 hafta içinde tamamlamaktadır.Beslenemediği zaman bit ölmektedir beslenemediği takdirde açlığa tahammül etme süresi 10 gün kadardır.Beslenme durumunda ise bitler 30-40 günlük ömür uzunluğuna sahiptirler.Bitlerin beslenmeleri sonucunda çıkarmış oldukları sulu dışkıları spiral şeklindedir ve havada çabucak kururlar.Uygun ısı şartlarında bit popülasyonu yükselmeğe devam eder.Normal vücut ısısı bitler için optimum ısıdır.Bu ısı derecesinden 4-5 derecelik yükselme birkaç saat içinde ölümü meydana getirir.Vücut ısısının altındaki ısılar daha kritiktir ve 20 derece veya düşük dereceler ölümü ortaya çıkarmaktadır.Yumurtalar yüksek ve düşük ısı derecelerine karşı canlılığını koruma bakımından daha dayanıklıdır.Vücut biti normal olarak vücut yüzeyi veya iç çamaşırların dikiş yerlerinde yaşamaktadırlar.En iyi yaşam yerleri çamaşırların en çok dikiş i

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.


Yükleniyor...